Candid. Platform
for growth.

MVO is dood, leve ethisch ondernemen

MVO is dood, leve ethisch ondernemen
Door Maarten Lemmers

De afgelopen jaren bleek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vaak een leeg woord zonder echte, duurzame betekenis. Iedereen gebruikt de term MVO voor bijna alles wat door het grote publiek moet worden opgevat als milieuvriendelijk of sociaal wenselijk. Maar dat publiek is intelligent genoeg om door windowdressing of greenwashing heen te prikken. Tijd dus om een belangrijke basis van MVO terug te brengen: ethiek. Om het lege begrip weer inhoud te geven hebben wij het bij Abaelard over EVO: Ethisch Verantwoord Ondernemen.

 
Deze tijd wordt gekenmerkt door sterk toegenomen individualisme en het vervangen van Rijnlands denken door Angelsaksisch denken. De lat ligt hoog wanneer het gaat om prestaties en financiële resultaten. Daardoor zijn sommige belangrijke aspecten die een onderneming (economische) waarden laten toevoegen onder druk komen te staan. Wat is de impact van ons bedrijf op de samenleving? Ken ik mijn klanten nog? Weet ik nog wie mijn stakeholders zijn? De samenleving, klanten en stakeholders beginnen zich in toenemende mate te roeren. Ze willen weer gezien worden.

 
Sommige organisaties denken dat op te lossen door te doen alsof, met windowdressing of greenwashing, maar daar wordt steeds vaker doorheen geprikt. Het is ook niet goed voor een merk. Er is behoefte aan authentieke en oprechte merken, merken die hun beloftes inlossen. Daarvoor is het noodzakelijk dat organisaties even afstand nemen en van buiten naar binnen kijken. Wat zie je dan? Heb ik zulke klanten? Zit dat in mijn beleggingsportefeuille? Richt mijn productie dat aan? Doen ze dat in mijn logistieke keten?

 
Abaelard gaat een stap verder dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en introduceert Ethisch Verantwoord Ondernemen (EVO).

 
Waarom MVO dood is…
Volkswagen, Monsanto, ProRail; het is slechts een kleine greep uit recente voorbeelden van hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen niet in staat is echt interne bewustwording te creëren en daarmee authentiek, duurzaam en eerlijk maatschappelijk verantwoord gedrag tot stand te brengen. De reden daarachter is eenvoudig. De meeste beslissers binnen een bedrijf nemen besluiten die resultaat opleveren op de korte termijn. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen die voor eenzelfde termijn gelden. Zelfs wanneer processen en procedures binnen een organisatie gelden die een basis moeten leggen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, raken die vaak slechts het topje van de ijsberg. Zolang bedrijven nalaten een goede blik op hun portfolio van diensten, producten, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden te werpen, zullen ze nooit echt maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 
Van korte termijn denken naar lange termijn denken
Bewuste besluitvorming, met name binnen een zakelijke omgeving waar winstmaximalisatie het primaire doel is, moet worden benaderd vanuit een andere hoek. Zakelijke beslissers zijn tegenwoordig geneigd om die beslissingen te nemen die hen dichter bij hun korte termijn doelstellingen brengen. En dat is logisch, want daar worden ze op afgerekend.

 
Het probleem met korte termijn denken is dat je de neiging hebt om doelstellingen voor de lange termijn uit het oog te verliezen. Het beperkt ook het vermogen om de impact van de bedrijfsactiviteiten op (bijvoorbeeld) het milieu te beoordelen. Erger nog, in sommige gevallen - zoals bij Volkswagen – vervangen zakelijke doelstellingen gemeenschappelijke morele waarden. Ironisch, wanneer dit soort gedrag een financiële schade veroorzaakt die veel groter is dan de eerder bereikte resultaten. Dit soort incidenten leiden bovendien tot toenemende publieke druk op bedrijven om hun gedrag te veranderen.

 
Cultuur onder de loep
Het is moeilijk om de cultuur veranderen, maar het is niet onmogelijk. Bedrijven die blind zijn voor de gevolgen van de zakelijke activiteiten door steeds meer nadruk te leggen op winstmaximalisatie, moeten hun cultuur met spoed onder de loep leggen. De beoordeling van de zakelijke waardeketen is daarop een logische aanvulling en een top-down proces dat moedig leiderschap vereist. Wie durft?

MVO is belangrijk. Dat vindt Abaelard ook. Toch doen wij het anders. Wij maken een verschil tussen moralisme (het superieur achten van de eigen normen) en ethiek (de vraag stellen over goed en fout en helpen tot een antwoord te komen). Wat wij willen is het bewustzijn stimuleren en het waardensysteem bovenhalen door vragen te stellen en in discussie te gaan. Want alleen als bedrijven zelf de vraag beantwoorden over wat ze goed of fout vinden, wordt het proces van henzelf. Dat noemen wij EVO: ethisch en verantwoord ondernemen.

 
Maarten Lemmers is samen met Bruno Braakhuis bedenker, oprichter en eigenaar van Abaelard

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.candidplatform.com/

Be Candid,
it’s contagious.

Candidness is the quality of speaking with
honesty and authenticity. Our Candid editorial
team shares stories that matter on media, data,
marketing, creativeness and technology.

Our Candid editorial team
creates stories that matter.

Platform news       All platform news