Candid. Platform
for growth.

Wijziging Directie Omroep Reclame Nederland Sales CV

Wijziging Directie Omroep Reclame Nederland Sales CV
Hilversum, 20 juni 2017

De Raad van Commissarissen van Omroep Reclame Nederland Sales CV (ORN) maakt bekend dat in goed onderling overleg is besloten dat Lex Beijersbergen van Henegouwen met ingang van 1 september 2017 zijn functie van adjunct directeur bij Omroep Reclame Nederland Sales CV zal neerleggen.

Lex Beijersbergen is sinds maart 2011 als adjunct directeur bij ORN in dienst. Naast de algemene werkzaamheden van adjunct directeur heeft Lex Beijersbergen zich in het bijzonder gericht op de ontwikkeling van de digitale sales- en marketingstrategie van ORN en de product- en businessontwikkeling van de digitale advertentiepropositie ‘ORN Online’. Vanaf 2012 is ORN Online naast de bestaande advertentiemogelijkheden via ORN Radio en ORN TV in de markt gezet en heeft het zich inmiddels ontwikkeld tot een volwassen online advertentiekanaal.

De Raad van Commissarissen van ORN is Lex Beijersbergen van Henegouwen erkentelijk voor zijn ervaring, kennis en kunde en zijn toewijding om de regionale omroepen op de landelijke advertentiemarkt te vertegenwoordigen en te positioneren.